Brugse Aikido Vereniging

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Brugse Aikido Vereniging

Aikido de enige Krijgskunst die tot doel heeft de Geweldloosheid en de Harmonie onder de mensen in de maatschappij te bevorderen .